Zásady zpracování osobních údajů
Obchodní Centrum MAX
Kubíčkova 8
Brno-Bystrc 635 00

IČ: 29281709
DIČ: CZ29281709

V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme, kdy ke zpracování dochází a jak je zpracováváme a uchováváme. Vypisujeme zásady, podle kterých zpracováváme a analyzujeme chování návštěvníků našich webových stránek a o Vašich právech s tímto souvisejících. Také zde uvádíme kontakty, na kterých můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o informace o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás priorita, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s největší možnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu. Používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Zásadně nesbíráme Vaše osobní údaje, pokud je nepotřebujeme.

Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů je společnost Obchodní Centrum MAX, Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 635 00.
Otázky ohledně ochrany osobních údajů nebo všeobecné dotazy ohledně zpracování osobních údajů v rámci společnosti prosím směřujte na email.

Email: info@ocmax.cz

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je seznámit vás se způsoby využití a nakládání Vámi poskytnutých osobních údajů.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi. Mohou to být:
 • Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, doručovací nebo kontaktní adresa, sídlo podnikání, telefon, IČO, DIČ)
 • Elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa)
 • Další elektronické údaje (IP adresa, cookies)
 • Další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu)

 • DOBA UCHOVÁVÁNÍ
  Údaje sbírané v souvislosti s poskytováním služeb budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro poskytování služeb a případně v souladu s příslušnou právní úpravou.

  PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb nebo komunikaci s námi – identifikační a adresní údaje (elektronické kontaktní údaje, osobní údaje spojené se smluvním vztahem); a také údaje, které získáváme automaticky na základě návštěvy webových stránek (cookies, vyhledávací dotazy, prohlížeč a operační systém, webová stránka, z níž jste náš web navštívili).

  FOTOGRAFIE Z MARKETINGOVÝCH AKCÍ OC MAX
  Marketingové akce OC MAX mohou být elektronicky dokumentovány a fotografie najdete na webu www.ocmax.cz po dobu 10ti let.

  OSOBNÍ ÚDAJE O NÁJEMNÍCÍCH
  Osobní údaje o nájemnících (jméno, příjmení, rodné číslo, IČO, adresa) uchováváme za účelem udržování obchodního vztahu a fakturace po dobu nezbytně nutnou.

  KAMEROVÉ ZÁZNAMY
  Kamerové systémy jsou určeny k ochraně osob, majetku a dat. Monitorovány jsou osoby, údaje z nich uchováváme po dobu maximálně 30 dnů.

  WEBOVÁ STRÁNKA WWW.OCMAX.CZ
  Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám. Více informací o nastavení cookies naleznete na webových stránkách http://www.aboutcookies.org/.

  Z hlediska platnosti lze cookies rozdělit na:
 • Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč
 • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče)

 • Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
 • Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Remarketingové, které slouží pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • Analytické, které pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 • Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

  Více informací o zpracování a využití dat najdete zde.

  Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, využijte oficiální plugin poskytovaný společností Google.

  PERSONALIZACE A CÍLENÁ REKLAMA
  Personalizaci (úpravu obsahu nebo reklamních sdělení na základě vámi prohlíženého obsahu) ani cílenou reklamu (úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé a vystihující vaše zájmy) neprovádíme.

  NASTAVENÍ COOKIES A PROHLÍŽEČE
  Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání na zařízeních přistupujících na webové stránce bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy konkrétního prohlížeče. Budete muset nastavit blokování u konkrétních jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat.

  Odkaz na nápovědy jednotlivých prohlížečů, sekce nastavení cookies:
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera
 • Adobe (flash cookies)

 • ZPRACOVATELÉ
  Veškeré zpracovatelé osobních údajů vybíráme pečlivě, vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme. Mohou to být například poskytovatelé právních služeb a advokáti, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, poskytovatelé účetního a daňového poradenství, poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, poskytovatelé analytických služeb a další.

  INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY
  Osobní údaje zveřejníme v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k výkonu spravedlnosti, k vyšetřování patřičných oprávněných úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti návštěvníků nákupního centra a uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo jiného orgánu.

  MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice.

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech vedeme záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré udáje jsou ukládány a skladovány s platnými právními předpisy.

  ÚDAJE O DĚTECH
  Osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

  PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, OPRAVY A VYMAZÁNÍ
  Můžete nám kdykoli napsat žádost na kontaktní e-mail info@ocmax.cz o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu nesprávných nebo nerelevantních osobních údajů, nebo požádat o vymazání vašich osobních údajů, to vše v souladu s čl. 15 až 19 GDPR. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou. Dále můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a můžete nás požádat o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné, k Vám nebo k Vámi vybranému subjektu v souladu s čl. 20 a 21 GDPR. Máte také právo se obrátit na dozorový úřad, v ČR to je Úřad pro ochranu osobních údajů, se stížností na zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 77 GDPR

  ZÁVĚR
  Zásady zpracování osobních údajů se můžou za určitých okolností měnit a aktualizovat, aby byly vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.